• 性别鉴定产品网上走红。该产品名为BoyorGirlBabyGenderPredictionTest,即婴儿性别预测试纸。该产品在网站上的评价颇高,5星标准内达到了3星半,不少网友留言表示,不知道这个测试的原理是什么,但觉得很好玩。除了这款洋品牌之外,这类胎儿性别测试产品还有国产品牌。在淘宝网上,一款售价为80元的测胎灵,包装盒上的化学名为乙炔尿苷酸,并清晰地写有男孩、女孩,一测便知、因胎施教、快速、方便、准确等广告语。在成交记录上显示,从2012年6月29日至今,已经卖出了7件。该经
 • 性别鉴定产品网上走红。该产品名为BoyorGirlBabyGenderPredictionTest,即婴儿性别预测试纸。该产品在网站上的评价颇高,5星标准内达到了3星半,不少网友留言表示,不知道这个测试的原理是什么,但觉得很好玩。除了这款洋品牌之外,这类胎儿性别测试产品还有国产品牌。在淘宝网上,一款售价为80元的测胎灵,包装盒上的化学名为乙炔尿苷酸,并清晰地写有男孩、女孩,一测便知、因胎施教、快速、方便、准确等广告语。在成交记录上显示,从2012年6月29日至今,已经卖出了7件。该经 >>
 • 来源:baike.so.com/doc/6218653-6431935.html
 • 2宫外孕导致HCG值偏低 宫外孕是指孕卵在子宫腔外着床发育的异常妊娠过程。正常情况下,受精卵应该在子宫内壁着床形成胎盘,可是如果输卵管管腔或周围有炎症,引起管腔通畅不佳,阻碍孕卵正常运行,使之在输卵管内停留、着床、发育,一旦胚胎发育过大将会导致输卵管破裂,表现为剧烈腹痛和阴道大出血。 注意事项:一般怀孕后,HCG的分泌量会快速上升,如果-HCG每两天增加的量大于66%,可以诊断为宫内妊娠;而如果增加的量小于66%,则宫外孕或宫内孕发育不良的可能性很大。如果月经推迟后,验孕棒一直呈现一深一浅的现象
 • 2宫外孕导致HCG值偏低 宫外孕是指孕卵在子宫腔外着床发育的异常妊娠过程。正常情况下,受精卵应该在子宫内壁着床形成胎盘,可是如果输卵管管腔或周围有炎症,引起管腔通畅不佳,阻碍孕卵正常运行,使之在输卵管内停留、着床、发育,一旦胚胎发育过大将会导致输卵管破裂,表现为剧烈腹痛和阴道大出血。 注意事项:一般怀孕后,HCG的分泌量会快速上升,如果-HCG每两天增加的量大于66%,可以诊断为宫内妊娠;而如果增加的量小于66%,则宫外孕或宫内孕发育不良的可能性很大。如果月经推迟后,验孕棒一直呈现一深一浅的现象 >>
 • 来源:www.t262.com/read/13742.html
 • 1、受精卵发育7天之后才会分泌HCG,因此不应该在房事的第二天就去测试。 2、由于女士的排卵日一般在2次月经中间,比如月经周期28天,排卵日可能就在第 14天左右,加上着床需要7天左右时间,以及HCG分泌量增多需要一些时间,因此一般建议在下次例假日之后验孕,准确率会较高。 3、验孕最好用晨尿来测试,早晨的尿液中一般有最高的HCG值,结果就性对准确一些,如果在晚间做自测,准确率也会或多或少地受到影响。 4、而且怀孕初期的HCG含量并不高,这就可能会导致测不出来或者是出现一深一浅的状况。
 • 1、受精卵发育7天之后才会分泌HCG,因此不应该在房事的第二天就去测试。 2、由于女士的排卵日一般在2次月经中间,比如月经周期28天,排卵日可能就在第 14天左右,加上着床需要7天左右时间,以及HCG分泌量增多需要一些时间,因此一般建议在下次例假日之后验孕,准确率会较高。 3、验孕最好用晨尿来测试,早晨的尿液中一般有最高的HCG值,结果就性对准确一些,如果在晚间做自测,准确率也会或多或少地受到影响。 4、而且怀孕初期的HCG含量并不高,这就可能会导致测不出来或者是出现一深一浅的状况。 >>
 • 来源:www.qbaobei.com/jiankang/451402.html
 • 这个世界上让人最敏感的红杠杠,恐怕除了大名鼎鼎的五道杠少年,就是让各位女性爱恨交织的验孕棒了。 验孕棒一般可以检出一道杠或两道杠,一道杠的算小队长,代表没怀孕。两道杠的算中队长,表示怀上了。据悉还有不少幸运的备孕女性邂逅过三道杠的大队长…… 之所以是爱恨交织,是有人不想怀孕的时候遇上了中队长,有人渴望怀孕却总与小队长打交道。那么如果验孕棒一深一浅,是代表怀上了吗? 验孕棒一深一浅代表什么? 有许多朋友对验孕棒的显色情况表示疑惑,验孕棒一深一浅代表什么?一…&he
 • 这个世界上让人最敏感的红杠杠,恐怕除了大名鼎鼎的五道杠少年,就是让各位女性爱恨交织的验孕棒了。 验孕棒一般可以检出一道杠或两道杠,一道杠的算小队长,代表没怀孕。两道杠的算中队长,表示怀上了。据悉还有不少幸运的备孕女性邂逅过三道杠的大队长…… 之所以是爱恨交织,是有人不想怀孕的时候遇上了中队长,有人渴望怀孕却总与小队长打交道。那么如果验孕棒一深一浅,是代表怀上了吗? 验孕棒一深一浅代表什么? 有许多朋友对验孕棒的显色情况表示疑惑,验孕棒一深一浅代表什么?一…&he >>
 • 来源:www.t262.com/read/13742.html
 • 验孕棒显示一深一浅怎么看(图解) 使用验孕棒注意事项 1、尽量采用早晨的第一次尿液进行检测,因为这个时候的激素水平最容易检测出来。实在不行的话,要保证尿液在膀胱中起码四个小时才用来检测。 2、不要为了增加尿液而喝过多的水分,因为这会稀释了激素的水平。 3、在开始检测之前要仔细阅读说明书,准确根据每个步骤去做。 4、一些药物可能会影响到测试的结果,所以一定要仔细阅读标签说明。 除此之外,如果是异位怀孕的话,HCG水平可能会很低因此不能通过验孕棒检测出来。要确认检测结果的话,一定要看医生。 验孕棒准确率 正
 • 验孕棒显示一深一浅怎么看(图解) 使用验孕棒注意事项 1、尽量采用早晨的第一次尿液进行检测,因为这个时候的激素水平最容易检测出来。实在不行的话,要保证尿液在膀胱中起码四个小时才用来检测。 2、不要为了增加尿液而喝过多的水分,因为这会稀释了激素的水平。 3、在开始检测之前要仔细阅读说明书,准确根据每个步骤去做。 4、一些药物可能会影响到测试的结果,所以一定要仔细阅读标签说明。 除此之外,如果是异位怀孕的话,HCG水平可能会很低因此不能通过验孕棒检测出来。要确认检测结果的话,一定要看医生。 验孕棒准确率 正 >>
 • 来源:kunjuke.com/2014/05/30/4414/
 • 【商品名称】毓婷 早早孕快速检测卡(卡型)K-40Y 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金免疫层析法) 【通用名称】早早孕快速检测卡 【规格】 1人份/袋/盒 【产品功效】本产品用于定性检测尿液中的HCG,当尿液中的HCG含量达到25mIU/ml或更高的水平时,即可得到阳性检测结果。 【检测方法】 1.
 • 【商品名称】毓婷 早早孕快速检测卡(卡型)K-40Y 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金免疫层析法) 【通用名称】早早孕快速检测卡 【规格】 1人份/袋/盒 【产品功效】本产品用于定性检测尿液中的HCG,当尿液中的HCG含量达到25mIU/ml或更高的水平时,即可得到阳性检测结果。 【检测方法】 1. >>
 • 来源:www.360kad.com/product/412333.shtml
 • 在我们日常生活中,可能大多数的备孕期间的小夫妻都特别想知道自己到底有没有成功的收益,因此一般情况下来说,在排卵日进行夫妻同房之后就特别着急,想知道自己有没有怀孕成功,因此可能就会拿验孕试纸或者是验孕棒来测试自己有没有怀孕,而在我们日常生活中,可能有一些准妈妈会有这样的发现,就是说一些女性朋友在看验孕棒的时候,容易出现一深一浅的两道杠,那么表示这样问题的原因是什么呢,也不知道自己是不是有没有真正的怀孕成功了,接下来就和小编一起来了解一下。验孕棒一深一浅表示成功怀孕了?答案原来是这样! 验孕棒一深一
 • 在我们日常生活中,可能大多数的备孕期间的小夫妻都特别想知道自己到底有没有成功的收益,因此一般情况下来说,在排卵日进行夫妻同房之后就特别着急,想知道自己有没有怀孕成功,因此可能就会拿验孕试纸或者是验孕棒来测试自己有没有怀孕,而在我们日常生活中,可能有一些准妈妈会有这样的发现,就是说一些女性朋友在看验孕棒的时候,容易出现一深一浅的两道杠,那么表示这样问题的原因是什么呢,也不知道自己是不是有没有真正的怀孕成功了,接下来就和小编一起来了解一下。验孕棒一深一浅表示成功怀孕了?答案原来是这样! 验孕棒一深一 >>
 • 来源:baijiahao.baidu.com/s?id=1616171041384595436&wfr=spider&for=pc
 • 於 09-8-11 01:53 發表 點解"排卵紙d色會過左驗孕紙度"? 唔好灰心,繼續努力,m小姐一日未嚟一日都仲有機會!! 我應該今日嚟m,今朝有血絲但到宜家m小姐都未嚟探我,驗咗棒棒又無線,我想m小姐快d嚟呀,咁就可以快d開始再計過...... ...
 • 於 09-8-11 01:53 發表 點解"排卵紙d色會過左驗孕紙度"? 唔好灰心,繼續努力,m小姐一日未嚟一日都仲有機會!! 我應該今日嚟m,今朝有血絲但到宜家m小姐都未嚟探我,驗咗棒棒又無線,我想m小姐快d嚟呀,咁就可以快d開始再計過...... ... >>
 • 来源:www.baby-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2507232
 • 2、操作错误 对于生活当中的很多女性朋友,尤其是刚结婚不久,很可能不知道验孕棒的操作流程。要知道,在使用验孕棒测试的时候,一定要使用晨尿测验,不然的话就会影响到测验结果。但是小编建议,如果女性在同房后,不仅发现月经推迟现象,并且已经推迟十天,或者是更多的时间,那么多的时候采用晨尿测试,尽量不要选择时间过短的尿液,不然会影响到测验结果。而且在使用晨尿测试的时候,一定要使用早上起床后的第一泡尿,如果晨起喝水的话,排尿以后也会影响到测验结果。
 • 2、操作错误 对于生活当中的很多女性朋友,尤其是刚结婚不久,很可能不知道验孕棒的操作流程。要知道,在使用验孕棒测试的时候,一定要使用晨尿测验,不然的话就会影响到测验结果。但是小编建议,如果女性在同房后,不仅发现月经推迟现象,并且已经推迟十天,或者是更多的时间,那么多的时候采用晨尿测试,尽量不要选择时间过短的尿液,不然会影响到测验结果。而且在使用晨尿测试的时候,一定要使用早上起床后的第一泡尿,如果晨起喝水的话,排尿以后也会影响到测验结果。 >>
 • 来源:k.sina.com.cn/article_6516726030_1846d590e00100cutj.html?from=baby
 •  使用早孕试纸的方法是用早孕试纸测试晨尿,测试后15分钟以后看结果,如果是一条红线,证明没有怀孕,如果是两条红线,颜色一样深的话,说明是怀孕了,如果是一深一浅,说明有怀孕的可能,还需要间隔2天以后在测试。但是如果不确定是否怀孕,建议去医院检查,这个结果就比较准确了。如果确定是怀孕的话,记得要定期做产检哦。
 •  使用早孕试纸的方法是用早孕试纸测试晨尿,测试后15分钟以后看结果,如果是一条红线,证明没有怀孕,如果是两条红线,颜色一样深的话,说明是怀孕了,如果是一深一浅,说明有怀孕的可能,还需要间隔2天以后在测试。但是如果不确定是否怀孕,建议去医院检查,这个结果就比较准确了。如果确定是怀孕的话,记得要定期做产检哦。 >>
 • 来源:www.j1.com/zixun/article-201603/330572.html
 •  大家都知道,用验孕棒验孕,如果只有一道杠就表示没怀孕,如果出现两道杠那就表示已经怀孕,如果一道杠都没有表示试验无效或失败,但如果出现一深一浅大家就会很紧张,到底是怀孕了还是没怀孕呢?验孕棒出现一深一浅可能是以下三种原因:  原因一:刚怀孕HCG太少测试不明显  家用验孕棒是通过测试尿液中的类绒毛膜促性腺激素(简称HCG)来判断是否怀孕,由于由于女性的排卵日一般在2次月经中间,比如月经周期28天,排卵日可能就在第14天左右,受精卵着床需要7-10天左右时间,着床后才会形成胎盘产生HCG,但一开始产
 •  大家都知道,用验孕棒验孕,如果只有一道杠就表示没怀孕,如果出现两道杠那就表示已经怀孕,如果一道杠都没有表示试验无效或失败,但如果出现一深一浅大家就会很紧张,到底是怀孕了还是没怀孕呢?验孕棒出现一深一浅可能是以下三种原因:  原因一:刚怀孕HCG太少测试不明显  家用验孕棒是通过测试尿液中的类绒毛膜促性腺激素(简称HCG)来判断是否怀孕,由于由于女性的排卵日一般在2次月经中间,比如月经周期28天,排卵日可能就在第14天左右,受精卵着床需要7-10天左右时间,着床后才会形成胎盘产生HCG,但一开始产 >>
 • 来源:www.ymhzw.com/article/15/249397.html
 • 6月25号的姨妈,周期28天,7月7测到排卵然后安排AA,9号晚又安排了一次,期间也没什么特别的反应,然后19号手痒晚测zzy有点点迹象,到今天测好像就能看到比较清晰的粉色了,绿色得两个是今天测的排卵,蓝色的是从19号晚到今天的ZZY,姐妹们帮忙看一下啊,我真的太想当妈妈了,怕诈胡啊!
 • 6月25号的姨妈,周期28天,7月7测到排卵然后安排AA,9号晚又安排了一次,期间也没什么特别的反应,然后19号手痒晚测zzy有点点迹象,到今天测好像就能看到比较清晰的粉色了,绿色得两个是今天测的排卵,蓝色的是从19号晚到今天的ZZY,姐妹们帮忙看一下啊,我真的太想当妈妈了,怕诈胡啊! >>
 • 来源:www.lamabang.com/topic/id-2283401.html
 •  所以,验孕棒一深一浅代表你可能怀上了,不过别开心得太早哦,因为它也可能是没有怀上。几率各占50%吧。如果大家要确认自己是否真的怀孕了的话,还是得去医院做更确切的检查哦!  以上就是关于验孕棒一些问题,我们可以通过这些资料的更加的验孕棒。让你在需要的时候不需要手足无措。
 •  所以,验孕棒一深一浅代表你可能怀上了,不过别开心得太早哦,因为它也可能是没有怀上。几率各占50%吧。如果大家要确认自己是否真的怀孕了的话,还是得去医院做更确切的检查哦!  以上就是关于验孕棒一些问题,我们可以通过这些资料的更加的验孕棒。让你在需要的时候不需要手足无措。 >>
 • 来源:www.ishowx.com/shenghuojiankang/69048.html?1470901313
 • 妊娠试验 此试验可最早诊断出妊娠。当受精卵植入子宫后,孕妇体内就产生一种新的激素,称为绒毛膜促性腺激素,它的作用是有利于维持妊娠。这种激素,在受孕后10天左右就可以从尿中检验出来。凡是尿中检查出绒毛膜促性腺激素的,正常情况下是妊娠。因此化验尿中的绒毛膜促性腺激素称为妊娠试验。尿妊娠试验,一定要采用晨尿,因为晨尿浓缩,激素水平较高。为了提高试验的阳性率,在前一夜还应尽量减少饮水量。最好事先从医院化验室取容器,因其中有防腐剂,尿液不易变质,无条件者,可用任何广口瓶,但需洗净,并煮沸灭菌或用沸水冲洗。收集晨尿
 • 妊娠试验 此试验可最早诊断出妊娠。当受精卵植入子宫后,孕妇体内就产生一种新的激素,称为绒毛膜促性腺激素,它的作用是有利于维持妊娠。这种激素,在受孕后10天左右就可以从尿中检验出来。凡是尿中检查出绒毛膜促性腺激素的,正常情况下是妊娠。因此化验尿中的绒毛膜促性腺激素称为妊娠试验。尿妊娠试验,一定要采用晨尿,因为晨尿浓缩,激素水平较高。为了提高试验的阳性率,在前一夜还应尽量减少饮水量。最好事先从医院化验室取容器,因其中有防腐剂,尿液不易变质,无条件者,可用任何广口瓶,但需洗净,并煮沸灭菌或用沸水冲洗。收集晨尿 >>
 • 来源:www.0518hj.com/article-detail-2170.html
 • 本文原创欢迎个人分享转发,媒体转载请联系作者! 文丨鸽子医生谈孕育 日前,广西省田东县一位21岁正值青春年华的育龄女纸被检查出肝脏里受精卵着床,并且胎儿已经发育成长了14周,荣登过去的一甲子年中全球十分罕见的22例肝脏妊娠的榜单。这朵奇葩的女纸在大姨妈停止造访3个多月后才粗心地想起好久不见这位老亲戚了,于是去当地医院做检查,却得到这一骇人听闻的噩耗。怀孕对于普通女人来说本是一件喜事,但若是受精卵捣蛋着床到子宫以外的其他地方,对于一个渴望血亲后代的女人无疑是洗具打翻变杯具。 这位当了一半中途下岗
 • 本文原创欢迎个人分享转发,媒体转载请联系作者! 文丨鸽子医生谈孕育 日前,广西省田东县一位21岁正值青春年华的育龄女纸被检查出肝脏里受精卵着床,并且胎儿已经发育成长了14周,荣登过去的一甲子年中全球十分罕见的22例肝脏妊娠的榜单。这朵奇葩的女纸在大姨妈停止造访3个多月后才粗心地想起好久不见这位老亲戚了,于是去当地医院做检查,却得到这一骇人听闻的噩耗。怀孕对于普通女人来说本是一件喜事,但若是受精卵捣蛋着床到子宫以外的其他地方,对于一个渴望血亲后代的女人无疑是洗具打翻变杯具。 这位当了一半中途下岗 >>
 • 来源:blog.sina.com.cn/s/blog_150e4b10f0102w879.html
 • 1、尽量采用早晨的第一次尿液进行检测,因为这个时候的激素水平最容易检测出来。实在不行的话,要保证尿液在膀胱中起码四个小时才用来检测。 2、不要为了增加尿液而喝过多的水分,因为这会稀释了激素的水平。 3、在开始检测之前要仔细阅读说明书,准确根据每个步骤去做。 4、一些药物可能会影响到测试的结果,所以一定要仔细阅读标签说明。除此之外,如果是异位怀孕的话,HCG水平可能会很低因此不能通过验孕棒检测出来。要确认检测结果的话,一定要看医生。 5、宫外孕是属于怀孕的一种,验孕棒无法确诊宫外孕,只能测出怀孕,确诊宫外孕
 • 1、尽量采用早晨的第一次尿液进行检测,因为这个时候的激素水平最容易检测出来。实在不行的话,要保证尿液在膀胱中起码四个小时才用来检测。 2、不要为了增加尿液而喝过多的水分,因为这会稀释了激素的水平。 3、在开始检测之前要仔细阅读说明书,准确根据每个步骤去做。 4、一些药物可能会影响到测试的结果,所以一定要仔细阅读标签说明。除此之外,如果是异位怀孕的话,HCG水平可能会很低因此不能通过验孕棒检测出来。要确认检测结果的话,一定要看医生。 5、宫外孕是属于怀孕的一种,验孕棒无法确诊宫外孕,只能测出怀孕,确诊宫外孕 >>
 • 来源:jk.zaozhun5.com/renqunyangsheng/liangxinghuati/2755795.html
 • 【商品名称】泰恩康早早孕(HCG)检测试纸(试盒) 【产品功能】泰恩康早早孕(HCG)检测试纸通过本品检测尿液,可是女性充分了解自己是否受孕。不需任何容器,直接接尿,方便、卫生、准确、特别适用于家庭自我检测 【详细描述】HCG(人绒毛促性腺激素)是妊娠期由胎盘产生的一种糖蛋白激素,HCG可以受孕后的孕妇尿液中检测到。在妇女受孕一周左右HCG能增加到 5-50mIU/ml,10周就会增加到100,000至200,000mIU/ml的高峰点,12周后迅速下降,维持在5,000-20,000mIU /ml。HC
 • 【商品名称】泰恩康早早孕(HCG)检测试纸(试盒) 【产品功能】泰恩康早早孕(HCG)检测试纸通过本品检测尿液,可是女性充分了解自己是否受孕。不需任何容器,直接接尿,方便、卫生、准确、特别适用于家庭自我检测 【详细描述】HCG(人绒毛促性腺激素)是妊娠期由胎盘产生的一种糖蛋白激素,HCG可以受孕后的孕妇尿液中检测到。在妇女受孕一周左右HCG能增加到 5-50mIU/ml,10周就会增加到100,000至200,000mIU/ml的高峰点,12周后迅速下降,维持在5,000-20,000mIU /ml。HC >>
 • 来源:www.360kad.com/product/120627.shtml